Isot Koneet Keskustorilla

Kilpailuehdot

Innovaattorikilpailun järjestäjä:

SIX Sustainable Industry X, Tampereen Kaupunki ja Tampereen Teollisuusoppilaitos (jatkossa: Järjestäjä)

Kilpailun alkamis- ja päättymisajankohta:

Kilpailuun voi osallistua aina 24.9.2023 klo 23:00 saakka. Osallistumiset, jotka tulevat sen jälkeen, eivät ole käytettävissä arvioitaviksi

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

Osallistumiskelpoisuus:

Osallistumiskelpoisuus on avoinna kaikille 14-25 -vuotiaille Suomessa asuville luonnollisille henkilöille, lukuun ottamatta Järjestäjän henkilökuntaa ja heidän perheenjäseniään.

Osallistuminen:

 1. Julkaise TikTok -alustalle video, jossa esittelet itsesi tai tiimisi suunnitteleman ja toteuttaman teknisen komponentin, laitteen, sovelluksen tai niiden yhdistelmän. Videossa voit käyttää luovuuttasi ja innovatiivisuuttasi tuodaksesi esille projektisi tärkeimmät ominaisuudet ja toiminnot. Videon pituus saa olla enintään 60 sekuntia.
 2. Osallistuja tägää videoonsa käyttäjän @isotkoneetkeskustorilla varmistaakseen osallistumisen huomioimisen sekä käyttää kilpailuun tarkoitettua ääntä
 3. Kilpailuun voi osallistua aina 24.9.2023 klo 23:00 saakka. Osallistumiset, jotka tulevat sen jälkeen, eivät ole käytettävissä arvioitaviksi.
 4. Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hänellä on oikeus käyttää videossa esiintyviä materiaaleja ja että video on alkuperäinen eikä loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.
 5. Osallistujien tulee olla TikTok-käyttäjiä ja noudattaa TikTokin yleisiä käyttöehtoja ja sääntöjä.

Palkinnot:

Raati valitsee (3) kolme voittajaa. 1. sija 1000 €, 2. ja 3. sija 500 €.  Voittajien valinnassa huomioidaan projektien innovatiivisuus, toteutus ja esittely.

Yleiset ehdot:

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

 1. Osallistuja vastaa omista kilpailuun liittyvistä kustannuksistaan.
 2. Järjestäjä ei vastaa teknisistä ongelmista, jotka estävät osallistumisen tai kilpailun suorittamisen.
 3. Järjestäjä voi hylätä osallistumisen, joka on epäasiallinen, loukkaava tai ei noudata kilpailun sääntöjä.
 4. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta sekä pidättää oikeuden keskeyttää tai päättää kilpailu milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
 5. Osallistuja antaa suostumuksensa etunimensä ja lyhennetyn sukunimensä ilmoittamiseen voittajana kilpailun yhteydessä.
 6. Järjestäjä tiedottaa voittajille henkilökohtaisesti.
 7. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy, että hän vastaa voitostaan mahdollisesti maksettavasta verosta.
 8. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista kolmansien osapuolten vaatimuksista tai vahingoista, jotka liittyvät kilpailuun osallistumiseen.
 9. Järjestäjä tiedottaa voittajalle voitosta henkilökohtaisesti lähettämällä hänelle yksityisviestin Tiktokissa. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy tämän yhteydenottomuodon. Jos voittaja ei vastaa Järjestäjän lähettämiin yhteydenottoihin kolmen (3) päivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.
 10. Voittajat julkistetaan Isot Koneet Keskustorilla -tapahtumassa Tampereella 30.9.2023. Palkinnot jaetaan siellä.
 11. Kilpailun järjestäjät pidättävät oikeuden käyttää osallistujien lähettämiä videoita markkinointi- ja mainostarkoituksiin ilman erillistä suostumusta.
 12. Voittajalle toimitetaan palkinto Järjestäjän ja voittajan yhdessä erikseen sopimalla tavalla. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisessa aiheutuneesta mahdollisesta sekaannuksesta, joka johtuu voittajan antaman toimitusosoitteen virheellisyydestä.

Poissulkeminen kilpailusta:

Jos osallistuja rikkoo näitä sääntöjä, Järjestäjällä on oikeus sulkea henkilö pois kilpailusta ilman etukäteisvaroitusta.

Kilpailun ennenaikainen päättäminen:

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää kilpailu milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta.

Järjestäjän vastuu:

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole teknisistä syistä tulleet perille.

Tietosuoja:

Järjestäjä kerää ja käsittelee osallistujien antamia yhteystietoja kilpailun suorittamiseksi ja voittajien tavoittamiseksi. Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti kilpailun päätyttyä.